Danh sách ngày cưới tốt năm 2019

Thảo luận trong 'Chính Trị' bắt đầu bởi tuvivs, 27/3/19.

 1. tuvivs

  tuvivs New Member

  Dành cho những cặp đôi đang yêu nhau và mong muốn tiến tới hôn nhân thì việc quan trọng nhất là xem ngày cưới nào hợp với tuổi mình. Dưới đây là danh sách những ngày ngày cưới tốt nhất trong năm 2019 để chú rể và cô dâu lựa chọn làm ngày cưới của mình.

  Danh sách ngày tốt cưới hỏi trong năm 2019

  Âm lịch tháng 1 năm 2019

  Dương lịch tháng 3 năm 2019
  • Thứ tư, ngày 6 tháng 2 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 2/1/2019
  • Thứ sáu, ngày 15 tháng 2 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 11/1/2019
  • Thứ bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 26/1/2019
  Tháng 2 năm 2019 âm lịch
  Dương lịch tháng 4 năm 2019
  • Thứ tư, ngày 6 tháng 3 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 1/2/2019
  • Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 2/2/2019
  • Thứ sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 17/2/2019
  • Thứ bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 25/2/2019
  • Chủ nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 26/2/2019
  • Thứ tư, ngày 3 tháng 4 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 29/2/2019
  Tháng 3 năm 2019 âm lịch
  Dương lịch tháng 5 năm 2019
  • Thứ bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 2/3/2019
  • Thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 4/3/2019
  • Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 16/3/2019
  • Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 19/3/2019
  • Thứ ba, ngày 30 tháng 4 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 26/3/2019
  • Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 28/3/2019
  Tháng 4 năm 2019 âm lịch
  Dương lịch tháng 6 năm 2019
  • Thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 12/4/2019
  • Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 17/4/2019
  • Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 24/4/2019
  • Chủ nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 29/4/2019
  Tháng 5 năm 2019 âm lịch
  Dương lịch tháng 7 năm 2019
  • Thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 9/5/2019
  • Thứ sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 12/5/2019
  • Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 19/5/2019
  • Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 21/5/2019
  • Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 24/5/2019
  Tháng 6 năm 2019 âm lịch
  Dương lịch tháng 7 năm 2019
  • Thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 8/6/2019
  • Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 15/6/2019
  • Thứ sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 17/6/2019
  • Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 20/6/2019
  • Thứ tư, ngày 31 tháng 7 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 29/6/2019
  Tháng 7 năm 2019 âm lịch
  Dương lịch tháng 8 năm 2019
  • Thứ hai, ngày 12 tháng 8 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 12/7/2019
  • Thứ bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 17/7/2019
  • Thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 20/7/2019
  • Thứ bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 24/7/2019
  Tháng 8 năm 2019 âm lịch
  Dương lịch tháng 9 năm 2019
  • Thứ bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 2/8/2019
  • Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 26/8/2019
  Tháng 9 năm 2019 âm lịch
  Dương lịch tháng 10 năm 2019
  • Chủ nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 1/9/2019
  • Thứ tư, ngày 2 tháng 10 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 4/9/2019
  • Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 16/9/2019
  • Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 17/9/2019
  • Thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 19/9/2019
  • Thứ bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 28/9/2019
  • Chủ nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 29/9/2019
  Tháng 10 năm 2019 âm lịch
  Dương lịch tháng 11 năm 2019
  • Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 2/10/2019
  • Thứ ba, ngày 5 tháng 11 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 9/10/2019
  • Thứ tư, ngày 6 tháng 11 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 10/10/2019
  • Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 19/10/2019
  • Chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 21/10/2019
  • Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 26/10/2019
  Tháng 11 năm 2019 âm lịch
  Dương lịch tháng 12 năm 2019
  • Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 4/11/2019
  • Thứ năm, ngày 5 tháng 12 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 10/11/2019
  • Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 16/11/2019
  • Thứ hai, ngày 23 tháng 12 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 28/11/2019
  Tháng 12 năm 2019 âm lịch
  Dương lịch tháng 1 năm 2020
  • Thứ ba, ngày 31 tháng 12 năm 2019 ➪ Âm lịch: Ngày 6/12/2019
  • Thứ năm, ngày 9 tháng 1 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 15/12/2019
  • Thứ sáu, ngày 24 tháng 1 năm 2020 ➪ Âm lịch: Ngày 30/12/2019
  Nguồn Tử vi vận số​
   
 2. dizvn99

  dizvn99 New Member

  cảm ơn bạn, up bài này lên cho bạn nhé.
  thông tin rất hữu ích
   

Chia sẻ trang này